Lid worden

De werkgroep AstronA (AstronomieonderwijsAlmelo) verzorgt astronomielessen voor het primair- en voortgezet onderwijs, ondersteunt leerkrachten bij hun eigen astronomielessen, organiseert sterrenkijkavonden, lezingen en cursussen, enthousiasmeert het waarnemen met een telescoop en speelt in op actuele gebeurtenissen op het gebied van astronomie.

Natuurhus Almelo
Het Natuurhus Almelo is een samenwerkingsverband tussen vijf groene verenigingen - IVN, NBV ’t Iemenschoer, KNNV , Groei & Bloei, NIVON- en de werkgroep AstronA. De verenigingen hebben samen een heel gevarieerd en breed activiteitenaanbod voor hun leden en vrienden en belangstellend publiek.

Op de website www.natuurhusalmelo is informatie te vinden over de verenigingen en de planning van de activiteiten.

Locatie
Natuurhus Almelo is gevestigd in het Tijdelijk Natuurhus, Deldensestraat 205, 7601 RT Almelo, 0546–451483. Eén nieuwe centrumlocatie wordt samen met de andere groene verenigingen van Almelo nagestreefd via het project Natuurhus in het Hagenpark.

Voordelen van het AstronA-lidmaatschap
- Deelnamemogelijkheid aan de meeste lokale activiteiten van alle verenigingen (tegen dezelfde voorwaarden als de leden);
- U kunt vrijwilliger worden bij een van de vele werkgroepen en u zo verdiepen in wat u interesseert;
- U kunt lesmaterialen lenen en u zo verdiepen in wat u interesseert of deze gebruiken tijdens bijvoorbeeld een kinder/buurtfeest;
- U ontvangt 4 x per jaar het Natuurhusblad (per post);
- U ontvangt periodiek een digitale nieuwsbrief;
- Gratis koffie, thee en fris (kleine groepen) in het Tijdelijk Natuurhus (bij normaal gebruik, ter beoordeling van het bestuur);
- Leuke contacten met andere natuurliefhebbers;
- U steunt het project ‘Natuurhus Almelo' dat geld nodig heeft om het gebouw in het Hagenpark te realiseren.

Contributie
De AstronA-ledenadministratie is onderdeel van de Natuurhus-ledenadministratie.
De contributie voor 2015 bedraagt voor AstronA-leden en donateurs (minimaal)
€ 24, voor jeugdleden € 10 en voor huisgenootleden € 7,50.

Graag het aanmeldingsformulier invullen of contact opnemen met Edwin Sarink: info@astrona.nl

 

Lid worden