Nieuwsflits

AstronA-activiteiten seizoen 2017-2018
Lees verder...


 


 

 

AstronA Verzorgt astronomielessen voor het primair- en voortgezet onderwijs
Ondersteunt leerkrachten bij hun eigen astronomielessen
Organiseert sterrenkijkavonden, lezingen en cursussen
Stimuleert onderzoekend leren
Enthousiasmeert het waarnemen met een telescoop
Speelt in op actuele gebeurtenissen op het gebied van astronomie